System Informacji
Przestrzennej

Nowe zgłoszenie
Przejdź do e-usługi
portale mapowe
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa
Tereny inwestycyjne
Sieć kanalizacyjna
Sieć kanalizacyjna
Aktualności

Szkolenia

W dniu 10 sierpnia 2018 roku zostały zakończone szkolenia z obsługi systemu realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”, realizowanego ze środków Unii...

Czytaj więcej

Udostępnienie wersji testowej

W dniu 26 lipca 2018 roku została udostępniona wersja testowa systemu realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”, realizowanego ze środków Unii Europ...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy

W dniu 5 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta Milicz a konsorcjum firm Aspello Sp. z o.o. i Netgis Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług wewnątrzadministra...

Czytaj więcej