Aktualności

Podpisanie umowy

W dniu 5 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta Milicz a konsorcjum firm Aspello Sp. z o.o. i Netgis Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne - Działanie 2.1 E-usługi publiczne - Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne”.